Fotokopirnica Uverić vam nudi:

Fotokopiranje

  • fotokopiranje do A3 formata (c/b i kolor)
  • fotokopiranje na papiru 80 – 100 gr
  • fotokopiranje na kartonima 120 – 250 gr, nalepnicama, papiru u boji, grafofoliji...
  • grupno fotokopiranje

Skeniranje

  • skeniranje do A3 formata (c/b i kolor)​

Koričenje i plastifikacija

  • koričenje maturskih, seminarskih, diplomskih radova kao i drugih dokumenata (plastična spirala i metalna spirala)
  • tvrdo koričenje
  • meko koričenje