Fotokopiranje c/b do A3 formata
Fotokopiranje u boji do A3 formata
Povezivanje u metalnu spiralu
Povezivanje u plastičnu spiralu
Ulaz